Chanserv Set Unset Komutları | Chat Sohbet - Sohbetbiz.net

Chanserv Set Unset Komutları

Chanserv Set Unset Komutları

UsTaD     19-03-19     KOMUTLAR     Chanserv Set Unset Komutları     282 Defa Okundu

Chat Sohbet kanal yöneticileri için önemli olan Chanserv Set komutları ile ilgili tüm ayrıntıları burada görebilirsiniz.

Founder: Kanal founderini değiştirmek için kullanılır. Founder olarak belirtilecek nickin, şifreli ve authcodesi girilmiş olması gereklidir.
Kullanım: /chanserv set #kanal founder nick
Örnek: Sohbet kanalını Sohbet-User nickine vermek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Sohbet founder Sohbet-User


Successor: Kanal ortağını belirlemek için kullanılır. Successor olarak belirtilecek nickin, şifreli ve authcodesi girilmiş olması gereklidir. Kanal founder nickine linkli bir nick, successor olarak atanamaz. Kanal founder nickinin kaydı servisden silindiğinde, kanalın yeni founderi successor olarak belirtilen nick olacaktır.
Kullanım: /chanserv set #kanal successor nick
Örnek: Sohbet kanalının ortağını Sohbet-User nicki yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Sohbet successor Sohbet-User
Not: Kanal founder nickinin kaydı servisden silindiğinde, successor olarak belirtilen nickin üstünde sahip olabileceği kanal sayısı kadar kanal var ise; Kanal successor olarak belirtilen nicke geçmeyecek ve kanal kaydı silinecektir.


Password: Kanal şifresini değiştirmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #kanal password yenişifre
Örnek: Sohbet kanalının şifresini 123456 olarak değiştirmek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Sohbet password 123456


Desc: Kanal hakkında açıklama yazmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #kanal desc mesaj
Örnek: Sohbet kanalının açıklamasını Help is a of Ethos olarak değiştirmek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Sohbet desc Help is a of Ethos


Url: Kanal infosuna url adresi eklemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #kanal url http://adres veya /chanserv set #kanal url ftp://adres


Email: Kanal infosuna email adresi eklemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #kanal email emailadresi
Örnek: Sohbet kanalının infosuna Sohbet-User@mail.adresi adresini eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Sohbet email Sohbet-User@mail.adresi


Entrymsg: Kullanıcı(lar)nın kanala girdiklerinde, status penceresinde notice olarak görecekleri mesajı yazmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #kanal entrymsg mesaj
Örnek: Sohbet kanalına girildiğinde statusde Sohbet yazısı yazsın.
Cevap: /chanserv set #Sohbet entrymsg Sohbet


Mlock: Kanal modelerini ayarlamak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #kanal mlock ±mode
Örnek: Sohbet kanalını -i almak istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Sohbet mlock -i
Not: Kanalımızın mlock modelerini temizlemek için /chanserv set #kanal mlock + komutu kullanılır.


Keeptopic: Topic hatırlama (topic retention) opsiyonunu açma/kapama için kullanılır. Keeptopic aktif iken, kanaldan son kullanıcı çıktığında, chanserv topici hafızasında tutar ve kanala kullanıcı girdiği anda topici tekrar yerine yazar.
Kullanım: /chanserv set #kanal keeptopic on/off
Örnek: Sohbet kanalında topic hatırlamayı aktif hale getirmek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Sohbet keeptopic on


Topiclock: Topici kilidini açma/kapama için kullanılır. Topiclock aktif iken, topic sadece /chanserv topic #kanal mesaj komutu ile değiştirilebilir.
Kullanım: /chanserv set #kanal topiclock on/off
Örnek: Sohbet kanalında topic kilidini aktif hale getirmek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Sohbet topiclock on


Private: Kanalın /chanserv list komutunda çıkmasını engellemek için kullanılır. Ayrıca kanal info bilgileri gizlenir.
Kullanım: /chanserv set #kanal private on/off
Örnek: Sohbet kanalını /list komutunda çıkmamasını istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Sohbet private on


Secureops: Kanalın erişim listesinde olmayan kullanıcılara halfop (%), op (@) ve protect (&) verilmesini engellemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #kanal secureops on/off
Örnek: Sohbet kanalında erişim listesinde olmayanlara mode, chanserv veya script özelliği ile op verilmesini engellemek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Sohbet secureops on


Restricted: Kanala yetkisi olmayanların girmesini engellemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #kanal restricted on/off
Örnek: Sohbet kanalına yetkisi olmayanların girmesini istemiyorum.
Cevap: /chanserv set #Sohbet restricted on


Secure: Kanalın güvenlik opsiyonunu açmak için kullanılır. Bu güvenlik opsiyonu şudur;
Kanal da yetkisi bulunan kullanıcı, kanalda ki yetkisini ancak nickini identify ettiği zaman kullanabilir. Kullanıcı, sunucuya access erişimi ile girdiğinde kanalda ki yetkisini kullanamaz.
Kullanım: /chanserv set #kanal secure on/off
Örnek: Sohbet kanalının güvenlik opsiyonlarını açmak istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Sohbet secure on


Leaveops: Kanalda kullanıcı yok iken, kanala ilk girenin +o kipi alması için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #kanal leaveops on/off
Örnek: Sohbet kanalına ilk girenin op olmasını istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Sohbet leaveops on


Opnotice: Chanserv tarafından yapılan op-deop/voice-devoice/halfop-dehalfop/protect-deprotect/kick vb. işlemlerin, kanala notice olarak gönderilmesi için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #kanal opnotice on/off
Örnek: Sohbet kanalında opnotice akfit etmek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Sohbet opnotice on


Enforce: Kanalda kullanıcıların prefixlerini korumak amacıyla kullanılır. Enforce aktif olduğunda, kanalda kullanıcı deop/dehalfop/deprotect yapıldığında chanserv buna izin vermeyecektir.
Kullanım: /chanserv set #kanal enforce on/off


Hide: Kanal infosundan bazı bilgileri gizlemek için kullanılır.


Email: Kanal infosundan email adresini gizlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #kanal hide email on/off
Örnek: Sohbet kanalının infosundan email adresini gizlemek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Sohbet hide email on


Topic: Kanal infosundan topici gizlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #kanal hide topic on/off
Örnek: Sohbet kanalının infosundan topici gizlemek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Sohbet hide topic on


Mlock: Kanal infosundan mlock ayarlarını gizlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #kanal hide mlock on/off
Örnek: Sohbet kanalının infosundan mlock ayarlarını gizlemek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Sohbet hide mlock on


Chanserv Unset, kanal ile ilgili belirlenmiş bazı özellikleri deaktif etmek için kullanılır.


Successor: Belirlenen kanal ortağını, kanal infosundan silmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv unset #kanal successor
Örnek: Sohbet kanalının infosunda ki successor satırını silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv unset #Sohbet successor


Url: Belirlenen url adresini, kanal infosundan silmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv unset #kanal url
Örnek: Sohbet kanalının infosunda ki url adresini silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv unset #Sohbet url


Email: Belirlenen email adresini, kanal infosundan silmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv unset #kanal email
Örnek: Sohbet kanalının infosunda ki emailadresini silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv unset #Sohbet email


Entrymsg: Kanal giriş mesajını silmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv unset #kanal entrymsg
Örnek: Sohbet kanalının giriş mesajını silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv unset #Sohbet entrymsg


Önemli: Hide komutu ile kanal infosunda var olan Email, Topic ve Mlock modelerini, /chanserv info #kanal komutunu kullanan kullanıcıların görmemesi için gizlenir. Fakat hala bu 3 bilgi infoda mevcuttur. Unset komutu ile ise, var olan Successor, URL, Email ve Entrymsg bilgileri kanal infosundan tamamen silinir.


Chanserv Set/Unset Komutları hakkında servislerden yardım almak için /chanserv help set ve /chanserv help unset komutları kullanılır.
Chanserv set konulu eğitim tamamlandı.
Konu: Chanserv Levels Komutları


Chanserv Levels, kanal üzerinde ki bir çok fonksiyonu kullanma hakkını seviye ile belirlemek için kullanılır. Levels komutlarını sadece founder konumunda ki kullanıcı kullanabilmektedir.


List: Kanalın levels fonksiyonlarının seviye listesini görmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal list
Örnek: Sohbet kanalının levels fonksiyonlarının seviye listesini görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #Sohbet list


Set: Kanalın levels fonksiyonlarını seviyelendirmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set fonksiyon seviye
Örnek: Sohbet kanalında 5 seviyeden eklediğim kullanıcıların access listesine bakabilmesini istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #Sohbet set acc-list 5


Disable – Dis: Kanalın levels fonksiyonlarını founder dışında kimsenin kullanamaması için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal disable/dis fonksiyon
Örnek: Sohbet kanalında sadece founder olan kullanıcının yetki ekleyip, silmesini istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #Sohbet disable acc-change

Örnek: Sohbet kanalında sadece founder olan kullanıcının unban komutunu kullanmasını istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #Sohbet dis unban


Reset: Levels fonksiyonlarının seviyelerini, kanalın ilk şifrelendiği hale getirmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal reset
Örnek: Sohbet kanalının levels ayarlarını ilk şifrelendiği hale getirmek istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #Sohbet reset


Şimdi levels fonksiyonlarının ne olduklarını ve ne işe yaradıklarını inceleyelim.


Autoprotect: Kanala girdiğinde & prefixini alacak kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set autoprotect seviye
Örnek: Sohbet kanalında 4 seviyeden eklediğim kullanıcıların & olmasını istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #Sohbet set autoprotect 4


Autoop: Kanala girdiğinde @ prefixini alacak kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set autoop seviye
Örnek: Sohbet kanalında 3 seviyeden eklediğim kullanıcıların @ olmasını istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #Sohbet set autoop 3


Autohalfop: Kanala girdiğinde % prefixini alacak kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set autohalfop seviye
Örnek: Sohbet kanalında 2 seviyeden eklediğim kullanıcıların % olmasını istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #Sohbet set autohalfop 2


Autovoice: Kanala girdiğinde + prefixini alacak kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set autovoice seviye
Örnek: Sohbet kanalında 1 seviyeden eklediğim kullanıcıların + olmasını istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #Sohbet set autovoice 1


Invite: Kanalda invite (/chanserv invite #kanal nick) komutunu kullanabilecek kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set invite seviye
Örnek: Sohbet kanalında 4 seviyeden eklediğim kullanıcıların invite komutunu kullanmasını istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #Sohbet set invite 4


Akick: Kanalda akick (/chanserv akick #kanal *) komutlarını kullanabilecek kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set akick seviye
Örnek: Sohbet kanalında 5 eklediğim kullanıcıların akick komutlarını kullanmasını istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #Sohbet set akick 5


Set: Kanalda set/unset (/chanserv set/unset #kanal *) komutlarını kullanabilecek kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set set seviye
Örnek: Sohbet kanalında 5 eklediğim kullanıcıların set komutlarını kullanmasını istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #Sohbet set set 5


Clear: Kanalda clear (/chanserv clear #kanal *) komutlarını kullanabilecek kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set clear seviye
Örnek: Sohbet kanalında 5 eklediğim kullanıcıların clear komutlarını kullanmasını istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #Sohbet set clear 5


Unban: Kanalda kendi banını açabilecek (/chanserv unban #kanal) kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set unban seviye
Örnek: Sohbet kanalında 2 eklediğim kullanıcıların kendi banını açmasını istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #Sohbet set unban 2


Acc-list: Kanalda access listesine bakabilecek (/chanserv access #kanal list) kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set acc-list seviye
Örnek: Sohbet kanalında 3 seviyeden eklediğim kullanıcıların access listesine bakmasını istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #Sohbet set acc-list 3


Acc-change: Kanalda access silip ekleme yapabilecek (/chanserv access #kanal *) kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set acc-change seviye
Örnek: Sohbet kanalında 5 seviyeden eklediğim kullanıcıların access silip ekleme yapabilmesini istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #Sohbet set acc-change 5


Memo: Kanala gönderilen memoları okuyabilecek, gönderebilecek, silebilecek (/memoserv * #kanal *)kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set memo seviye
Örnek: Sohbet kanalında 4 seviyeden eklediğim kullanıcıların kanala gönderilen memoları okuyabilmesini istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #Sohbet set memo 4


Op-deop: Kanalda chanserv kullanarak ±o yapabilecek (/chanserv op/deop #kanal nick) kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set op-deop seviye
Örnek: Sohbet kanalında 3 seviyeden eklediğim kullanıcıların chanserv kullanarak op-deop yapabilmelerini istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #Sohbet set op-deop 3


Voice: Kanalda chanserv kullanarak ±v yapabilecek (/chanserv voice/devoice #kanal nick) kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set voice seviye
Örnek: Sohbet kanalında 1 seviyeden eklediğim kullanıcıların chanserv kullanarak voice-devoice yapabilmelerini istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #Sohbet set voice 1


Halfop: Kanalda chanserv kullanarak ±% yapabilecek (/chanserv halfop/dehalfop #kanal nick) kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set halfop seviye
Örnek: Sohbet kanalında 2 seviyeden eklediğim kullanıcıların chanserv kullanarak halfop-dehalfop yapabilmelerini istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #Sohbet set halfop 2


Protect: Kanalda chanserv kullanarak ±a yapabilecek (/chanserv protect/deprotect #kanal nick) kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set protect seviye
Örnek: Sohbet kanalında 4 seviyeden eklediğim kullanıcıların chanserv kullanarak protect-deprotect yapabilmelerini istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #Sohbet set protect 4


Kick: Kanalda chanserv kullanarak kick atabilecek (/chanserv kick #kanal nick sebep) kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set kick seviye
Örnek: Sohbet kanalında 3 seviyeden eklediğim kullanıcıların chanserv kullanarak kick atabilmelerini istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #Sohbet set kick 3


Topic: Kanalda chaserv kullanarak topic atabilecek (/chanserv topic #kanal mesaj) kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set topic seviye
Örnek: Sohbet kanalında 5 seviyeden eklediğim kullanıcıların chanserv kullanarak topic atabilmelerini istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #Sohbet set topic 5


Status: Kanalda bir nickin yetkisini öğrenebilecek (/chanserv status #kanal nick) kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set status seviye
Örnek: Sohbet kanalında 4 seviyeden eklediğim kullanıcıların status komutunu kullanmasını istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Sohbet set status 4


Chanserv Levels Komutları hakkında servislerden yardım almak için /chanserv help levels komutu kullanılır.
Chanserv Levels fonksiyonları hakkında bilgi almak için /chanserv help levels desc komutu kullanılır.

Chanserv levels konulu eğitim bitti.


Konu: Chanserv Akick Komutları

Chanserv Akick, kanalın autokick listesini düzenlemek için kullanılır. Listede olan bir kullanıcı kanala girmeye çalıştığında, kanaldan ban kick ile uzaklaştırılır.
Not: Akick ekler iken akick sebebi yazılmaz ise, kullanıcı You have been banned from the channel sebebi ile kanaldan atılır.

Add: Kanalda kullanıcıya akick eklemek için kullanılır.
Not: Bir kanalın akick listesinde aynı anda en fazla 256 kullanıcı bulunabilir.(Bu sunucuya göre değişmektedir)
Kullanım: /chanserv akick #kanal add mask sebep
Örnek: Sohbet Kanalında nicki Sohbet-User olan kullanıcıya akick eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #Sohbet add Sohbet!*@* Test

Örnek: Sohbet Kanalında identdi HE olan kullanıcıya akick eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #Sohbet add *!HE@* Test

Örnek: Sohbet Kanalında hostu helper.sohbetbiz.net olan kullanıcıya akick eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #Sohbet add *!*@helper.sohbetbiz.net Test

Örnek: Sohbet Kanalında nicki Sc ile başlayan, identdinde HE kelimesi geçen ve hostu Net kelimesi ile biten kullanıcıya akick eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #Sohbet add Sc*!*HE*@*Net Test

Örnek: Sohbet Kanalında nicki 6 haneli olan, identdi HE ile başlayıp 9 haneli olan kullanıcıya akick almak istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #Sohbet add ??????!HE???????@* Test

Örnek: Sohbet Kanalında sunucudaki tüm kullanıcıları akick almak istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #Sohbet add *!*@* Test

Del: Kanalda bulunan akick(ler)i silmek için kullanılır.
Kullanım1: /chanserv akick #kanal del mask
Örnek: Sohbet Kanalında nicki 4 haneli olan identdi HE olan ve hostunda Helper kelimesi geçen akicki silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #Sohbet del ????!HE@*Helper*

Kullanım2: /chanserv akick #kanal del numara,numara,numara..
Örnek: Sohbet Kanalında akick listesinden 2 ve 6 numaralı akickleri silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #Sohbet del 2,6

Kullanım3: /chanserv akick #kanal del numara-numara
Örnek: Sohbet Kanalında akick listesinden 4 ve 7 numara arasındaki (4 ve 7 dahil) akickleri silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #Sohbet del 4-7

List: Kanalda akick listesini görmek için kullanılır.
Kullanım1: /chanserv akick #kanal list
Örnek: Sohbet Kanalının akick listesini görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #Sohbet list

Kullanım2: /chanserv akick #kanal list numara,numara,numara..
Örnek: Sohbet Kanalında 3 ve 6 numaralı akickleri görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #Sohbet list 3,6

Kullanım3: /chanserv akick #kanal list numara-numara
Örnek: Sohbet Kanalında 2 ve 6 numara arasındaki (2 ve 6 dahil) akickleri görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #Sohbet list 2-6

Kullanım4: /chanserv akick #kanal list harf/kelime
Örnek: Sohbet Kanalında S ile başlayan akickleri listelemek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #Sohbet list S*

View: Kanalda akick listesini ayrıntılı olarak görmek için kullanılır. Bu ayrıntılar;

– Akickin kimin tarafından eklendiği
– Akicin ne zaman eklendiği
– Akickin en son ne zaman kullanıldığı
– Akickin sebebi

Kullanım1: /chanserv akick #kanal view
Örnek: Sohbet Kanalında akickleri ayrıntılı olarak görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #Sohbet view

Kullanım2: /chanserv akick #kanal view numara,numara,numara..
Örnek: Sohbet Kanalında 5 ve 8 numaralı akickleri ayrıntılı olarak görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #Sohbet view 5,8

Kullanım3: /chanserv akick #kanal view numara-numara
Örnek: Sohbet Kanalında 4 ve 8 numara arasındaki (4 ve 8 dahil) akickleri ayrıntılı olarak görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #Sohbet view 4-8

Kullanım4: /chanserv akick #kanal view harf/kelime
Örnek: Sohbet Kanalında içinde Sc kelimesi geçen akickleri ayrıntılı olarak görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #Sohbet view *Sc*

Count: Kanalda akick saysını öğrenmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv akick #kanal count
Örnek: Sohbet Kanalında akick sayısını öğrenmek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #Sohbet count

Enforce: Kanal akick listesinde bulunduğu halde başka bir nickle kanala girip, kanal içerisinde akick listesinde ki nicke döndüğünde kanaldan atmak için kullanılır.
Şayet böyle bir durum olur ise, enforce komutu uygulandığında kullanıcı eklenilen akickte ki sebep ile birlikte atılır.
Kullanım: /chanserv akick #kanal enforce
Örnek: Sohbet Kanalında Sohbet-User nickini akicke ekledim. Fakat X nicki ile kanala girip, kanalda nickini Sohbet-User olarak değiştirdi. Akick’in aktif olmasını istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #Sohbet enforce

Chanserv Akick Komutları hakkında servislerden yardım almak için /chanserv help akick komutu kullanılır.

Etiketler

Sende Paylaş:  Facebook    Tweet    Pinterest    Google+    Whatsapp  

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?sohbetbiz.net

Adresimiz, İnsanların Boş zamanlarında Sohbet Ederek Vakitlerini Yeni İnsanlarla tanışarak yeni dostluklar edinmesini sağlayarak, daha eğlenceli ve keyifli vakitler geçirmesi amacı ile kurulmuştur.

Sosyal Medya

Sizde hemen takip edin!

© Copyright 2018 - Tüm hakları saklıdır.