IRC Chanserv Komutları | Chat Sohbet - Sohbetbiz.net

IRC Chanserv Komutları

IRC Chanserv Komutları

UsTaD     19-03-19     KOMUTLAR     IRC Chanserv Komutları     204 Defa Okundu

Chanserv, bir kanalı kayıt etmek ve yetkimiz olan bir kanalı yönetmek için kullanılan servisin adıdır.


Register: Kanal kayıt etmek için kullanılır. Kanalı şifreleyecek nick ve şifrelenecek kanal şu özellik(ler)e sahip olmalıdır;
1- Nick kayıtlı ve authcodesi girilmiş olmalı
2- Kanal kayıtlı olmamalı
3- Nick kanalda operatör (@) olmalı
Kullanım: /chanserv register #kanal şifre açıklama
Örnek: Sohbet kanalını şifrelemek istiyorum. Şifre: 123456 Açıklama: Sohbet Biz Global Kanalı
Cevap: /chanserv register #Sohbet 123456 Sohbet Global Kanalı


Identify: Belirtilen kanalın founderi (sahibi) olarak tanınmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv identify #kanal şifre
Örnek: Sohbet kanalının şifresi 123456, kanalda nasıl founder yetkisine ulaşabilirim?
Cevap: /chanserv identify #Sohbet 123456


Sendpass: Unutulan kanal şifresini, kanal founderi nickinin kayıtlı olduğu email adresine göndermek için kullanılır. Sendpass komutu, sadece founder konumunda ki kullanıcı tarafından kullanılabilir.
Kullanım: /chanserv sendpass #kanal
Örnek: Sohbet kanalının şifresini unuttum. Email adresime gönderilmesini istiyorum.
Cevap: /chanserv sendpass #Sohbet


Drop: Kanal kayıdını silmek için kullanılır. Drop komutundan önce kanalı identify etmek gerekir.
Kullanım: /chanserv drop #kanal
Uygulanım: //chanserv identify #kanal şifre | /chanserv drop #kanal
Örnek: Sohbet kanalının kayıdını silmek istiyorum.
Cevap: //chanserv identify #Sohbet 123456 | /chanserv drop #Sohbet


Set: Kanal ile ilgili özellikleri belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #kanal parametre veri
Not: Chanserv Set/Unset Komutları konusu eğitiminde ayrıntılı anlatılmıştır.


Unset: Kanal ile ilgili belirlenmiş bazı özellikleri deaktif etmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv unset #kanal parametre
Not: Chanserv Set/Unset Komutları konusu eğitiminde ayrıntılı anlatılmıştır.


Info: Kanalın özelliklerini görmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv info #kanal
Örnek: Sohbet kanalının bilgilerini görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv info #Sohbet
Not: /chanserv info #kanal all komutu kullanılarak kanal giriş mesajı (entrymsg) ve successor bilgileri de görülebilir.


Access: Kanalın erişim listesini belirlemek için kullanılır.


Add: Belirtilen kullanıcıyı, kanalın erişim listesine eklemek için kullanılır. Kullanıcı, erişim listesine -999 ve 999 seviyeleri arasında eklenebilir. Bu seviye, eklenen kullanıcının yetkilerini belirler. Eklenilmek istenilen kullanıcının nicki, şifreli ve authcodesi girilmiş olmalıdır.

Not: Bir kanalın erişim listesinde aynı anda en fazla 250 kullanıcı bulunabilir.

Ek bilgi: -100 ve -999 seviyeler arasında eklenen kullanıcılar, kanala giriş yapamazlar. -1 seviyeden eklenen kullanıcılar girebilir.

Kullanım: /chanserv access #kanal add nick seviye
Örnek: Sohbet kanalında nicki Sohbet olan kullanıcıya 5 seviyeden yetki eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #Sohbet add Sohbet-User 5


Del: Erişim listesinden belirtilen kullanıcı(lar)yı silmek için kullanılır.
Kullanım1: /chanserv access #kanal del nick
Örnek: Sohbet kanalının erişim listesinden nicki Sohbet-User olan kullanıcıyı silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access#Sohbet del Sohbet-User

Kullanım2: /chanserv access #kanal del numara,numara,numara..
Örnek: Sohbet kanalının erişim listesinden 1, 5, 7 ve 11 numarada ki kullanıcıları silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #Sohbet del 1,5,7,11

Kullanım3
: /chanserv access #kanal del numara-numara
Örnek: Sohbet kanalının erişim listesinden 3 ve 11 numara arasında ki (3 ve 11 dahil) kullanıcıları silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #Sohbet del 3-11


List: Kanalın erişim listesini görmek için kullanılır.
Kullanım1: /chanserv access #kanal list
Örnek: Sohbet kanalının erişim listesini görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #Sohbet list

Kullanım2: /chanserv access #kanal list numara,numara,numara..
Örnek: Sohbet kanalının erişim listesinden 1, 2 ve 5 numarada ki kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #Sohbet list 1,2,5

Kullanım3: /chanserv access #kanal list numara-numara
Örnek: Sohbet kanalının erişim listesinden 4 ve 7 numara arasında ki (4 ve 7 dahil) kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #Sohbet list 4-7

Kullanım4: /chanserv access #kanal list harf/kelime
Örnek: Sohbet kanalının erişim listesinden nicki S harfi ile başlayan kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #Sohbet list S*

Örnek: Sohbet kanalının erişim listesinden nickinde Sc kelimesi geçen kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #Sohbet list *Sc*


Count: Kanalın erişim listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv access #kanal count
Örnek: Sohbet kanalının erişim listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #Sohbet count


Xop: Kanalda access komutunu kullanmadan yetki eklemek için kullanılır. Xop komutlarında vop, hop, aop ve sop olmak üzere 4 adet yetkilendirme yapılabilir.


Vop: Kullanıcıyı, kanalın erişim listesine default autovoice levelinde eklemek için kullanılır. Default level ayarları geçerli olan kanalda, vop eklenen kullanıcı kanalda +v (+) kipini alır.


Hop: Kullanıcıyı, kanalın erişim listesine default autohalfop levelinde eklemek için kullanılır. Default level ayarları geçerli olan kanalda, hop eklenen kullanıcı kanalda +h (%) kipini alır.


Aop: Kullanıcıyı, kanalın erişim listesine default autoop levelinde eklemek için kullanılır. Default level ayarları geçerli olan kanalda, aop eklenen kullanıcı kanalda +o (@) kipini alır.


Sop: Kullanıcıyı, kanalın erişim listesine default autoprotect levelinde eklemek için kullanılır. Default level ayarları geçerli olan kanalda, sop eklenen kullanıcı kanalda +a (&) kipini alır.


Add: Kullanıcıya kanalda vop, hop, aop ve sop eklemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal add nick
Örnek: Sohbet kanalına nicki Sohbet-User olan kullanıcıya vop eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv vop #Sohbet add Sohbet-User

Örnek: Sohbet kanalına nicki Sohbet-User olan kullanıcıya hop eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv hop #Sohbet add Sohbet-User

Örnek
: Sohbet kanalına nicki Sohbet-User olan kullanıcıya aop eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv aop #Sohbet add Sohbet-User

Örnek
: Sohbet kanalına nicki Sohbet-User olan kullanıcıya sop eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv sop #Sohbet add Sohbet-User


Del: Kanalda, vop, hop, aop ve sop yetkisinde bulunan kullanıcıyı silmek için kullanılır.
Kullanım1: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal del nick
Örnek: Sohbet kanalının vop listesinden nicki Sohbet-User olan kullanıcıyı silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv vop #Sohbet del Sohbet-User

Kullanım2: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal del numara,numara,numara..
Örnek: Sohbet kanalının hop listesinden 1, 4 ve 6 numarada ki kullanıcıları silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv hop #Sohbet del 1,4,6

Kullanım3: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal del numara-numara
Örnek: Sohbet kanalının sop listesinden 4 ve 12 numara arasında ki (4 ve 12 dahil) kullanıcıları silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv sop #Sohbet del 4-12


List: Kanalda vop, hop, aop ve sop listesini görmek için kullanılır.
Kullanım1: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal list
Örnek: Sohbet kanalının vop listesini görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv vop #Sohbet list

Kullanım2: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal list numara,numara,numara..
Örnek: Sohbet kanalının hop listesinden 1,2 ve 5 numarada ki kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv hop #Sohbet list 1,2,5

Kullanım3: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal list numara-numara
Örnek: Sohbet kanalının aop listesinden 4 ve 7 numara arasında ki (4 ve 7 dahil) kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv aop #Sohbet list 4-7

Kullanım4: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal list harf/kelime
Örnek: Sohbet kanalının sop listesinden nicki S harfi ile başlayan kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv sop #Sohbet list S*

Örnek: Sohbet kanalının aop listesinden nickinde Sc kelimesi geçen kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv aop #Sohbet list *Sc*


Count: Kanalda, vop, hop, aop ve sop listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal count
Örnek: Sohbet kanalının vop listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv vop#Sohbet count

Örnek: Sohbet kanalının hop listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv hop #Sohbet count

Örnek: Sohbet kanalının aop listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv aop #Sohbet count

Örnek: Sohbet kanalının sop listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv sop #Sohbet count


Levels: Kanal fonksiyonlarına erişim seviyesini düzenlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal list/set/disable/dis/reset fonksiyon seviye
Not: Chanserv Levels Komutları konusu eğitiminde ayrıntılı anlatılmıştır.


Op: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıya yetki eklemeden +o vermek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv op #kanal nick
Örnek: Sohbet kanalında nicki Sohbet-User olan kullanıcıya yetki eklemeden +o vermek istiyorum.
Cevap: /chanserv op #Sohbet Sohbet-User


Deop: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı -o yapmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv deop #kanal nick
Örnek: Sohbet kanalında nicki Sohbet-User olan kullanıcıyı -o yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv deop #Sohbet Sohbet-User


Voice: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıya yetki eklemeden +v vermek istiyorum.
Kullanım: /chanserv voice #kanal nick
Örnek: Sohbet kanalında nicki Sohbet-User olan kullanıcıya yetki eklemeden +v vermek istiyorum.
Cevap: /chanserv voice #Sohbet Sohbet-User


Devoice: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı -v yapmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv devoice #kanal nick
Örnek: Sohbet kanalında nicki Sohbet-User olan kullanıcıyı -v yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv devoice #Sohbet Sohbet-User


Halfop: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıya yetki eklemeden +h vermek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv halfop #kanal nick
Örnek: Sohbet kanalında nicki Sohbet-User olan kullanıcıya yetki eklemeden +h vermek istiyorum.
Cevap: /chanserv halfop #Sohbet Sohbet-User


Dehalfop: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı -h yapmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv dehalfop #kanal nick
Örnek: Sohbet kanalında nicki Sohbet-User olan kullanıcıyı -h yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv dehalfop #Sohbet Sohbet-User


Protect: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıya yetki eklemeden +a vermek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv protect #kanal nick
Örnek: Sohbet kanalında nicki Sohbet-User olan kullanıcıya yetki eklemeden +a vermek istiyorum.
Cevap: /chanserv protect #Sohbet Sohbet-User


Deprotect: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı -a yapmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv deprotect #kanal nick
Örnek: Sohbet kanalında nicki Sohbet-User olan kullanıcıyı -a yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv deprotect #Sohbet Sohbet-User


Invite: +i (davetsel) modunda olan bir kanala girebilmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv invite #kanal
Örnek: Sohbet kanalı davetsel modda iken kanala nasıl girebilirim?
Cevap: /chanserv invite #Sohbet


Unban: Kanalda kendi banımızı açmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv unban #kanal
Örnek: Sohbet kanalında kendi banımı nasıl açabilirim.
Cevap: /chanserv unban #Sohbet


Kick: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı kanaldan atmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv kick #kanal nick sebep
Örnek: Sohbet kanalından nicki Sohbet-User olan kullanıcıyı atmak istiyorum.
Cevap: /chanserv kick #Sohbet Sohbet-User Test


Topic: Kanala chanserv kullanarak başlık yazmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv topic #kanal mesaj
Örnek: Sohbet kanalına Help is a of Ethos diye bir başlık yazmak istiyorum.
Cevap: /chanserv topic #Sohbet Help is a of Ethos


Clear: Kanalda belirtilen parametreleri sıfırlamak için kullanılır.


Modes: Kanala /mode #kanal ±mode komutu ile verilmiş modeleri sıfırlamak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv clear #kanal modes
Örnek: Sohbet kanalının modelerini sıfırlamak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear #Sohbet modes


Bans: Kanalda banları kaldırmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv clear #kanal bans
Örnek: Sohbet kanalında ki banların hepsini kaldırmak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear #Sohbet bans


Exceptions: Kanalda ban korumalarını (+e) kaldırmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv clear #kanal exceptions
Örnek: Sohbet kanalında ki ban korumalarını kaldırmak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear #Sohbet exceptions


Invites: Kanalda invite korumalarını (+I) kaldırmak için kullanılır.
Kullanımı: /chanserv clear #kanal invites
Örnek: Sohbet kanalında ki invite korumalarını kaldırmak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear #Sohbet invites


Users: Kanalda bulunan kullanıcıları kanaldan atmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv clear #kanal users
Örnek: Sohbet kanalında ki tüm kullanıcıları atmak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear #Sohbet users


Ops: Kanalda opları, -o yapmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv clear #kanal ops
Örnek: Sohbet kanalında opların hepsini -o yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear #Sohbet ops


Halfops: Kanalda halfopları, -h yapmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv clear #kanal halfops
Örnek: Sohbet kanalında ki halfopların hepsini -h yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear #Sohbet halfops


Voices: Kanalda voiceleri, -v yapmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv clear #kanal voices
Örnek: Sohbet kanalında ki voicelerin hepsini -v yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear#Sohbet voices


Status: Kullanıcının, kanalın erişim listesinde ki seviyesini öğrenmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv status #kanal nick
Örnek: Sohbet-User nickinin Sohbet kanalındaki erişim seviyesini öğrenmek istiyorum.
Cevap: /chanserv status #Sohbet Sohbet-User


Akick: Kanalın autokick listesini düzenlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv akick #kanal add/del/list/view/count/enforce veri
Not: Chanserv Akick Komutları konusu eğitiminde ayrıntılı anlatılmıştır.


Chanserv hakkında servislerden yardım almak için /chanserv help komutu kullanılır.
Chanserv Genel Komutları hakkında servislerden yardım almak için /chanserv help commands komutu kullanılır.


Chanserv genel konulu eğitim tamamlandı.
Konu: Nick Mode/Kip (Umodes) Açıklamaları


O: Kullanıcının, sunucuda local operator olduğunu belirtir.


o: Kullanıcının, sunucuda global operator olduğunu belirtir.


C: Kullanıcının, sunucuda co administrator olduğunu belirtir.

A: Kullanıcının, sunucuda server administrator olduğunu belirtir.


a: Kullanıcının, sunucuda services administrator olduğunu belirtir.


N: Kullanıcının, sunucuda network administrator olduğunu belirtir.


B: Kullanıcının, sunucu botu olduğunu belirtir.


d: Kullanıcının, kanal geneline gönderilen mesajları görmesini engeller.


g: Kullanıcının, glopops ve locops mesajları okumasını ve göndermesini sağlar.


w: Kullanıcının, wallops mesajlarını görebilmesini sağlar.


s: Kullanıcının, snoticeleri (sunucu mesajları) görebilmesini sağlar.


h: Kullanıcının, helper olduğunu belirtir.


r: Kullanıcı nickinin, kayıtlı olduğunu belirtir.


t: Kullanıcının, özel host (vhost) kullandığını belirtir.
Not: Bu özel host; Helperlere, operlere, djlere, botlara, kullanıcı gruplarına ve /chghost komutu ile kullanıcılara verilen hostlardır.


x: Kullanıcının gerçek bağlantı adresinin, gizlenmiş olduğunu belirtir.
Not: 103.208.89.20 ipisinden giren bir kullanıcının adresi, sunucuya girdiğinde 6F9685EB.797C8829.6A661EE2.IP olarak dönüştürülür. Gizleme denilen olay budur.


z: Kullanıcının, SSL (Secure Socket Layer) yani güvenli porttan giriş yapmış olduğunu belirtir.


v: Kullanıcının, bloke edilmiş dcc mesajlarını görebilmesini sağlar.


i: Kullanıcının, sunucu genelinde uygulanan /who listelemelerinde görünmesini engeller.
Not: Invisible (i) modunda ki kullanıcılar /trace komut ile görülebilir. Bu komutu sadece sunucu yöneticileri kullanabilir.


p: Kullanıcıya /whois ve /who komutlarını uygulayan kullanıcının, ortak bulunulan kanallar dışında ki kanalları görmesini engeller.


H: Kullanıcının, /whois ve /who verilerinde sunucu yöneticisi olduğu bilgisinin gizlenmesini sağlar.


q: Kullanıcının, sadece servisler yolu ile kanaldan atılabilmesini sağlar.


S: Servisler için koruma modudur.


V: Kullanıcının, Webtv kullandığını belirtir.
Not: Servislerde (Helpserv, Nickserv, Chanserv, Memoserv, Operserv, Statserv) yapılan her işlem status penceresinde değil, servis ismi ile bir pencere açılarak özele bildirilir.


T: Kullanıcıya, ctcp içerikli mesajların ulaşmasını engeller.


W: Kullanıcının, kendisine /whois komutu uygulayan kullanıcıları görmesini sağlar.


G: Kullanıcıya, sunucu tarafından yasaklanmış mesajların ulaşmasını engeller.


R: Kullanıcının özeline, nicki kayıtlı olmayan kullanıcıların gönderdikleri mesajların ulaşmasını engeller.


D: Kullanıcının özeline, kullanıcılar tarafından gönderilen mesajların ulaşmasını engeller.


Kullanım: /mode nick ±mode
Örnek: /mode Sohbet-User +p
Örnek: /mode Sohbet-User -h


Nick Mode/Kip (Umodes) Açıklamaları hakkında IRCd’den yardım almak için /helpop ?umodes komutu kullanılır.

Etiketler

Sende Paylaş:  Facebook    Tweet    Pinterest    Google+    Whatsapp  

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?sohbetbiz.net

Adresimiz, İnsanların Boş zamanlarında Sohbet Ederek Vakitlerini Yeni İnsanlarla tanışarak yeni dostluklar edinmesini sağlayarak, daha eğlenceli ve keyifli vakitler geçirmesi amacı ile kurulmuştur.

Sosyal Medya

Sizde hemen takip edin!

© Copyright 2018 - Tüm hakları saklıdır.